/Files/images/124s_fff003.JPG /Files/images/2_IMG_0327.JPG

З метою реалізації завдань плану заходів щодо запровадження інклюзивного навчання в ЗОШ №124 з вересня 2010 року і по теперішній час впроваджується інклюзивне навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, що сприяє більш якісному включенню цих дітей у навчально-виховний процес.

Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція у суспільство, залучення сім’ї до участі у навчально-виховному процесі.

Основними завданнями інклюзивного навчання є:

· здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня у середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти;

· забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей;

· створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку;

· створення позитивного мікроклімату у загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей з особливими освітніми потребами з іншими учнями;

· забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;

· надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм навчання.

З 2010/2011 навчального року ХЗОШ № 124 стала другою в Україні школою рівних можливостей (перша - у місті Біла Церква).

Згідно з рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 07.10.2015 №609 затверджено мережу ЗНЗ комунальної форми власності міста Харкова з класами з інклюзивним навчанням, серед яких ЗОШ №124 з кількістю інклюзивних класів - 8, учнів з особливими потребами – 10.

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у школі №124 створені відповідні умови:

- забезпечення безперешкодного доступу до території закладу, архітектурна доступності шкільних приміщень. зокрема, для дітей з вадами опорно-рухового апарату, в тому числі для дітей, які пересуваються на візку. З цією митою встановлено ліфт, який об’єднує чотири поверхи і дає можливість дітям-інвалідам відвідувати заняття у всіх шкільних кабінетах та підйомник до їдальні, збудовано пандус біля входу до школи, облаштовані туалетні кімнати на першому, другому та третьому поверхах, встановлені поручні на сходах до їдальнї. У навчальних кабінетах передбачено додатковий простір для пересування дітей-візочників та спеціальні парти;

- поступово школа забезпечується необхідними навчально-методичними посібниками, наочно-дидактичними та технічними засобами навчання;

- співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей;

- створено позитивний клімат у шкільному середовищі.

Особлива увага приділяється організації навчально-виховного процесу. Учителі школи, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, застосовують особистісно-орієнтовані методи навчання та стимулюючу систему оцінювання навчальних досягнень учнів, організують навчальний процес з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. Проводяться додаткові індивідуальні заняття. Налагоджена співпраця з батьками, які беруть активну участь у вихованні дітей.

Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами забезпечують на основі вивчення потенціалу та особливостей розвитку дитини, прогнозування можливих труднощів у процесі навчання та шляхів їх подолання шкільний психолог та соціальний педагог. Шкільній психологічній службі надається кваліфікована допомога Сіліною Г.О., кандидатом педагогічних наук, завідуючою кафедри виховання й розвитку особистості КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

З 2010 року ЗОШ №124 активно співпрацює з Всеукраїнським фондом «Крок за кроком», у рамках якого бере участь у проєктах «Громадянське суспільство – за захист прав дітей з особливими потребами на рівний доступ до якісної освіти», у семінарі «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» (м. Біла Церква), круглому столі «Інклюзивне навчання в Харківському регіоні: перспективи і труднощі» (м. Харків). Неодноразово у школі проводилися практичні семінари за участю керівника проєкту «Крок за кроком» Найди Ю.М.

З 2012 навчального року школа співпрацює зі спеціалістами Харківської спеціальної школи-інтернату №3, які відвідують уроки та надають методичні рекомендації вчителям щодо включення дітей з особливими освітніми потребами в освітнє середовище навчального закладу.

У 2013/2014 навчальному році було розпочато етап трансформації звичайного навчального закладу в інклюзивний заклад освіти. З метою отримання необхідних знань, лідерська команда навчального закладу відвідала практичні семінари у Києві та Львові, на яких було розглянуто питання наставництва та спільного викладання. У листопаді 2014 року відбулося засідання координаційної групи, на якому були присутні представники спеціалізованої школи-інтернату №3. У ході зустрічі обговорювалися питання організації начально-виховного процесу з урахуванням потреб дітей з обмеженими фізичними можливостями, представники інтернату ознайомили присутніх з особливостями складання планів-конспектів занять спільного викладання. У грудні 2014 року у школі була проведена зустріч з к.п.н., завідуючою кафедрою виховання й розвитку особистості КВНЗ «ХАНО» Сіліною Г.О., яка надала методичні рекомендації щодо реалізації деяких розділів плану трансформації навчального закладу. Зокрема, було конкретизовано напрямки розвитку інклюзивної культури в загальноосвітньому навчальному закладі.

Учні з особливими освітніми потребами є активними учасниками позакласної роботи, яка проводиться з урахуванням психофізичних можливостей дитини і спрямована на всебічний розвиток особистості, формування позитивного соціально-психологічного статусу. Діти із задоволенням беруть участь у класних та шкільних виховних заходах. Ще у 2011 році було організовано за участю дітей з особливими потребами ляльковий театр «Сонечко», який успішно демонструє вистави для всіх учнів школи, батькам та жителям мікрорайону.

Підвищенню професійної майстерності педагогів школи щодо роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку, вивченню науково-методичних засад впровадження інклюзивного навчання сприяє участь у всеукраїнських семінарах, які проходили у містах Біла Церква, Київ, Харків.

19 лютого 2016 року до ХЗОШ №124 завітала делегація освітян з міста Чернівці. Адміністрація школи поділилася досвідом роботи щодо впровадження інклюзивного навчання для дітей з обмеженими рухливими можливостями з метою соціалізації цих дітей та інтеграції їх у навчально-виховний процес разом із здоровими однолітками.

Директор ХЗОШ №124 Київська В.В. 15.03.2016 року брала участь в міській конференції «Система організації допомоги дітям зособливими потребами у місті Харкові».

26.04.2016 року представники ЗНЗ №№ 31, 124, ДНЗ № 28, СЮТ №5, які визначені опорними з упровадження інклюзивної освіти в районі, брали участь у нараді в НМПЦ за темою «Особливості планування та викладання в інклюзивному навчальному закладі».

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Шляхи реалізації запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітньому просторі»

24 - 25 лютого 2016 року на базі Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», відповідно до плану роботи Міністерства освіти і науки України спільно з департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар на тему: «Шляхи реалізації запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітньому просторі».Учасниками семінару були представники Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти, департаментів освіти і науки обласних державних адміністрацій, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти, відомі науковці Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, директори навчальних закладів, працівники психолого-медико-педагогічних консультацій, практичні психологи та соціальні педагоги. Чернігівську область на семінарі представляли завідувач відділу інклюзивного навчання ЧОІППО імені К.Д. Ушинського Зленко Л.О та методист відділу Малахівська Д.М.

Упродовж семінару обговорювалися питання державно-управлінських механізмів запровадження інклюзивного навчання, співпраці з державними структурами та громадськими організаціями.

У семінарі взяли участь:

 • Симоненко Тетяна Василівна, начальник відділу освіти дітей з особливими потребами департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;
 • Рогова Віра Борисівна, директор департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації;
 • Дикий Геннадій Анатолійович, Білоцерківський міський голова;
 • Засенко В’ячеслав Васильович, директор Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • Осадчий Іван Григорович, ректор Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», доктор педагогічних наук;
 • Софій Наталія Зіновіївна,директор Всеукраїнського фонду «Крок за Кроком».

За час роботи семінару було розглянуто наступні питання:

 • результати та перспективи впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти Київської області;
 • державно-управлінські механізми запровадження інклюзивної освіти в Україні;
 • рекомендації Комітету ООН з прав людей з інвалідністю щодо виконання 24 статті Конвенції про права інвалідів;
 • спеціальна та інклюзивна освіта в сучасному вимірі: методологічні орієнтири;
 • організаційно-методичні засади діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі;
 • особливості підготовки педагогів до роботи в інклюзивному навчальному середовищі: міжнародна практика і вітчизняний досвід;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань організації навчання дітей з розладами аутичного спектра в освітньому просторі.

Учасники семінару мали змогу ознайомитися з позитивним досвідом впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти Київської області, яким поділилися:

 • Слободянюк Наталія Григорівна, директор Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15;
 • Борисюк Ольга Дмитрівна, директор Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20;
 • Драчевська Людмила Миколаївна,директор навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Берізка» Бучанської міської ради;
 • Ройт Олег Олександрович, директор Іванківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1;
 • Мазура Віра Іванівна,директор Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;
 • Андріанова Світлана Леонідівна,директор Лебедівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вишгородського району;
 • Складаний Іван Іванович, директор Тетіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1.

Другий день розпочався з відвідування учасниками Всеукраїнського семінару загальноосвітніх навчальних закладів м. Білої Церкви: загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 15 та № 20, де всі мали можливість ознайомитися з практичною стороною роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

На завершення семінару відбулося обговорення за круглим столом проблем та шляхів впровадження інклюзивного навчання в Україні.

У ході роботи семінару з метою ефективного впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечення рівного доступу до якісної освіти та надання належних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, налагодження ефективної взаємодії педагогічних працівників загальноосвітнього та спеціального закладів учасниками семінару було вироблено рекомендації:

 1. Схвалити досвід роботи навчальних закладів Київської області щодо впровадження інклюзивного навчання.
 2. Розробити та удосконалити нормативно-правове забезпечення роботи щодо створення умов для інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами дошкільного та шкільного віку (ведення класного журналу класу з інклюзивним навчанням, журналу обліку робочого часу асистента вчителя, перелік рекомендованої внутрішньої документації груп з інклюзивним навчанням дошкільних навчальних закладів).

3. Запровадити проведення Всеукраїнських майстер-класів з питань організації інклюзивного навчання на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

Міністерство освіти і науки України

4. Укласти угоди між спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, навчально-реабілітаційними центрами та загальноосвітніми школами щодо надання консультативної допомоги педагогічним працівникам та корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням.

Департаменти освіти і науки обласних державних адміністрацій, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, що упроваджують інклюзивне навчання

5. Здійснювати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учасників навчально-виховного процесу з питань впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Департаменти освіти і науки обласних державних адміністрацій, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, що упроваджують інклюзивне навчання

6. На курсах підвищення фахової кваліфікації для всіх категорій педагогічних працівників ввести спецкурс «Організація інклюзивного навчання в закладах освіти».

Заклади післядипломної педагогічної освіти

7. Упроваджувати в роботу закладів освіти з інклюзивним навчанням інноваційні технології для дітей з особливими освітніми потребами.

Заклади післядипломної педагогічної освіти

/Files/images/P2248822.JPG/Files/images/P2258982.JPG


/Files/images/P2248855.JPG


/Files/images/P2258974.JPG


7 травня 2015 року в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №124 відбулася вистава лялькового театру «Сонечко». Для учнів 1-4 класів було запропоновано виставу з правил дорожнього руху.

07.05.2015 вистава лялькового театру «Сонечко» 07.05.2015 вистава лялькового театру «Сонечко» 07.05.2015 вистава лялькового театру «Сонечко»

Виставка авторських ляльок у галереї АВЕК.

25.04.2014 учні інклюзивних класів відвідали виставку авторських ляльок у галереї АВЕК. Милі та добрі ляльки надали безліч позитивних емоцій і пробудили бажання творити самим.

25.04.2014 Виставка ляльок у галереї АВЕК 25.04.2014 Виставка ляльок у галереї АВЕК25.04.2014 Виставка ляльок у галереї АВЕК25.04.2014 Виставка ляльок у галереї АВЕК25.04.2014 Виставка ляльок у галереї АВЕК25.04.2014 Виставка ляльок у галереї АВЕК25.04.2014 Виставка ляльок у галереї АВЕК/Files/images/2013-14_nr/nklyuzya/IMG_3282.jpg25.04.2014 Виставка ляльок у галереї АВЕК25.04.2014 Виставка ляльок у галереї АВЕК

Фестиваль театрів ляльок «Крок».


2014-04-02

28.03.2014р. у Харківському обласному Палаці дитячої та юнацької творчості проходив Обласний фестиваль театрів ляльок «Крок».

У фестивалі взяв участь і ляльковий театр "Сонечко" школи № 124 з виставою "Рукавичка".

За результатами оцінювання журі нагородило юних артистів Дипломом ІІІ ступеня за виставу у молодшій віковій групі і Дипломом за режисерський дебют.

В нагороду за свій талант учні отримали солодкий приз і цікаву настільну гру.

 Крок Крок Крок Крок

Інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

/Files/images/1-1.gif

/Files/images/124s_fff113.JPG

/Files/images/3_IMG_0373.JPG

/Files/images/DSC_0039.jpg

Введення Державного стандарту спеціальної початкової освіти в дію зумовило необхідність оновлення змісту освіти на українознавчій основі, його апробацію та впровадження в шкільну практику. На основі глибокого аналізу попереднього досвіду конструювання змісту освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку, урахування досягнень спеціальної педагогіки і психології, вимог нормативних документів практично завершено роботу з розробки навчальних програм, оригінальних підручників і дидактичних посібників для початкової ланки всіх типів спеціальних закладів. Розпочато також роботу зі створення програм і посібників для дітей раннього віку з особливостями психофізичного розвитку.

Такий підхід до структури, змісту і механізмів їх реалізації передбачає зміну шкільної освіти у відповідності з потребами демократичного суспільства, забезпечує достатній рівень освіченості учнів, максимально повну соціально-психологічну адаптацію й інтеграцію випускників у соціум.

/Files/images/1592_изм.jpg

Інклюзивна освіта – це процес розвитку загальної освіти, який передбачає доступність освіти для дітей із психофізичними вадами в загальноосвітніх навчальних закладах.
Основними принципами інклюзивної освіти є:
1) рівний доступ до навчання в загальноосвітніх закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною;
2) визнання здатності до навчання кожної дитини та необхідність створення суспільством відповідних умов для цього;
3) забезпечення права дітей розвиватись у родинному оточенні та мати доступ до всіх ресурсів місцевої спільноти;
4) залучення батьків до навчального процесу дітей як рівноправних партнерів та їх перших учителів;
5) навчальні програми, які ґрунтуються на особистісно орієнтованому та індивідуальному підходах, що сприяють розвитку навичок навчання протягом усього життя;
6) визнання факту, що інклюзивне навчання передбачає додаткові ресурси, необхідні для забезпечення особливих освітніх потреб дитини;
7) використання результатів сучасних досліджень та практики в реалізації інклюзивної моделі навчання;
8) командний підхід у вихованні та навчанні дітей, який передбачає залучення педагогів, батьків, спеціалістів./Files/images/инклюз.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 5920

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.